Processkyla

June Kylteknik projekterar, installerar och servar kylanläggningar för till exempel plastindustrin, charkindustrin, mekaniska verkstäder.

Vi kan kyla allt från hela lokaler till enskilda verktyg. I mätrum där temperaturen behöver hållas konstant kan June Kylteknik erbjuda en väl fungerande lösning.